Zorg, Vergoeding & Wet en regelgeving

Complementaire psychosociale zorg wordt door sommige verzekeraars gedeeltelijk vergoed in het aanvullende pakket. De volgende activiteiten van I-TiME kunnen daarom voor vergoeding in aanmerking komen:

- Counseling,

- Psychosociale therapie

- Integratieve psychotherapieCoaching, Mindfulness, Advies etc. komen NIET in aanmerking voor vergoeding. 

Geen eigen risico en verwijzing nodig

De dienstverlening van I-TiME die voor vergoeding in aanmerking komt is complementair aan de reguliere GZ-zorg. U heeft daarom geen verwijzing nodig van uw arts. Daarnaast komt u, indien van toepassing, direct in aanmerking voor vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar. U hoeft NIET eerst Eigen Risico te betalen.

Omdat de meeste mensen die vergoeding ontvangen vanuit de aanvullende verzekering, gemiddeld per dag rond een half uur retour ontvangen én het eigen risico in 2021 € 385,00 bedraagt, kunt u ongeveer een traject van 8-9 sessies van 1 uur doorlopen en daarmee kunt u goedkoper uitzijn dan in de reguliere (GZ-)zorg.*

* De totale som van het E.R. betaalt u eenmalig voor het totaal aan zorg in het basispakket waarop het E.R. van toepassing is.

 

Check de mogelijkheid voor vergoeding vooraf bij uw zorgverzekeraars als u aanvullend verzekerd bent. I-TiME is aangesloten bij de de VIT en geregistreerd bij de RBCZ.

Wet en regelgeving (WGBO & WKKGZ)

De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO wordt in het geval van therapie een behandelingsovereenkomst opgesteld.

In de WGBO is onder meer geregeld:

Recht op informatie; recht op inzage dossier; geheimhouding van cliëntengegevens.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen (WKKGZ), bevat de regelgeving voor de te bewandelen route in geval u een klacht heeft over uw traject bij i-TIME. Mocht u een klacht hebben dan ga ik graag met u in gesprek, indien we er niet uitkomen kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de vereniging waarbij I-Time bij is aangesloten.  

Een klacht? Wat nu?

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van uzelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (
http://www.vit-therapeuten.nl).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl).
Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  en val ik onder hun onafhankelijke Tuchtrechtspraak TCZ (zie 
http://www.tcz.nu).