Counseling

"Werken vanuit het hier en nu, is gebruik maken van alle capaciteiten."Counseling is het begeleiden van emotionele, psychosociale en psychosomatische klachten om het welzijn te vergroten.

Counseling wordt toegepast wanneer coaching niet voldoende effect oplevert. De client weet wat hij wil, kan het ook, maar op bepaalde belangrijke momenten lukt het niet. Op zo'n moment is er iets dat belemmerd.

Counseling houdt zich bezig met lichte psychische problematiek, sociaal-emotionele of psychosomatische klachten. Het accent ligt daarbij op het opheffen van de innerlijke blokkade om vervolgens daarmee het zelfvertrouwen te vergroten en nieuwe mogelijkheden eigen te maken. De begeleiding gebeurt vanuit het hier en nu.

Een counselingstraject is in beginsel kortdurend. (gemiddeld 5 tot 15 sessies)


De cliënt die komt voor counseling heeft een gezonde emotionele basis, redelijk functioneren, goede interpersoonlijke contracten, bewust van eigen problematiek en heeft een wens om het welzijn te vergroten.


Het doel van counseling is grip op het probleem en de situatie te krijgen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling en integratie van persoonlijkheidsdelen.


Werkveld: Zakelijk, prive en ambulante geestelijke gezondheidszorgTijdens een counselingstraject is er geen sprake van therapie
counseling