Integratieve psychotherapie

"Ik vorm niet de steen om tot een beeld,
ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten."
Michelangelo


Therapie is het begeleiden bij de verwerking van onverwerkte ervaringen om lijdenslast en psychische klachten te verminderen.

Therapie houdt zich bezig met matig tot  ernstige psychische problematiek. Vaak heeft u daarbij ook last van klachten in uw lichaam. Klachten kunnen acuut zijn ontstaan door een trauma, ongeval of misbruik etc. Ook kan het zijn dat de klachten de oorsprong vinden in situaties die ver achter u liggen en die u onbewust meesleept.

Therapie wordt toegepast wanneer het probleem diepgeworteld is, wanneer heftige traumatische ervaringen u belemmeren om u voldoende sterk te voelen, zodat u situaties het hoofd kan bieden.

Het accent ligt bij therapie, op het verhelpen van psychische stagnatie, het aanpakken van onverwerkte ervaringen die diepliggend en gedissocieerd zijn, om van daaruit zich weer beter te voelen.

Integratieve therapie is gericht op het hier en nu, niet perse op het verleden.

De duur van een therapietraject is kort tot langdurend (5 tot 50 sessies)

De client die komt voor therapie ervaart lijdenslast, heeft beperkingen in sociaal fuctioneren. Bijv.  op  werk of met een studie.

Het doel van therapie is innerlijke heling door het opheffen van dissociatie en integratie van persoonlijkheidsdelen.

Werkveld: Particulier en ambulante en residentiele geestelijke gezondheidszorg
michelangelo