EMDR

"In diepe angst, zit grote vrijheid opgesloten."


EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), is een interventie om tijdens een behandeltraject traumatische gebeurtenissen te verwerken.

EMDR is ontwikkeld door F. Shapiro (1989)

De last die u ervaart uit zich in bijv. Flashbacks, nachtmerries, angst(paniek)aanvallen, nare gevoelens krijgen bij geuren, beelden, geluiden, smaken, Angst tijdens handelen (bijv. in het verkeer of tijdens het sporten)

EMDR kan tijdens een traject ook ingezet worden om bijv. angststoornissen, pestverleden en bij hele negatieve overtuigingen over zichzelf, aan te pakken.


EMDR integratief

Bij integratieve EMDR, wordt na desensitisatie van de klassieke EMDR, gebruik gemaakt van de integratieve aanpak, om verandering te bestendigen en patronen te doorbreken.
eye