Integratieve werkwijze

"De oplossing zit bij U van binnen,

het is de kunst om dat toegankelijk te maken."


I-TiME en haar unieke aanpak.
Ieder mens is uniek, iedere situatie weer anders. Daarom werkt I-Time op integratieve wijze. I-Time hanteert geen ‘vooraf bepaalde’ of vaststaande methoden of protocollen. I-Time biedt maatwerk. Samen met u gaat I-Time op zoek naar een wijze van begeleiding die het beste past bij uw persoonlijkheid of situatie. I-Time werkt vanuit de visie, dat ieder mens zelf de sleutel draagt die toegang geeft tot de antwoorden en oplossingen waar hij of zij naar op zoek is. Ze helpt u graag die deur te openen.

Integratieve werkwijze
Het integratieve gedachtegoed is gebaseerd op datgene uit de psychologische stromingen, dat tot blijvend resultaat leidt. De schatkist van o.a. de psycho-analyse, het bahaviorisme, de cognitieve gedragstherapie (CGT) en alle (neo-)postmoderne psychologie hebben allen hun voor- en nadelen gekend. De integratieve aanpak is gericht op de voordelen van de  psychologische stromingen en gebruikt deze gecombineerd met de zich steeds ontwikkelende inzichten in de moderne psychologie van de mens. 
Met de integratieve aanpak bent u verzekerd van de
meest actuele én op maat gesneden aanpak.

Kenmerkend voor de integratieve aanpak is de gelijktijdige aandacht voor de verschillende dimensies die in een mens aanwezig zijn. Daarnaast gaat de integratieve aanpak uit van de aanwezigheid van het zelfverbeeldend en het zelfhelend vermogen van de mens.

Waar? In de praktijk in Den Haag, online, thuis.  
Begeleiding is persoonlijk. I-Time sluit graag aan bij uw behoefte. In beginsel gaat I-Time uit van begeleiding in de praktijk in Den Haag, ervaring leert dat u dan makkelijker los kunt komen uit uw situatie. Echter er zijn situaties te bedenken waarin een online-traject of begeleiding bij u thuis (inmobiliteit, ziekte) meer geschikt is voor u. Daarom kunt u zelf uw wensen rondom de plek van uw begeleiding aangeven.