"Dat staat in de agenda!"

Donderdagavonden najaar 2021: Focus Zetten, training 3x

Donderdagochtenden najaar 2021: Een geluk mens, training 3x

Dagelijkse start: Snel persoonlijk vooruit traject

Vrijdagnamiddag najaar 2021: Persoonlijke effectiviteit cursus
agenda